Home   Ekstra Aktiwiteite

Ekstra Aktiwiteite

Die volgende is ekstra aktiwiteite wat by ons skool aangebied word, omdat ons daarin glo om kinders tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel.  Daar is ietsies wat kan help met elke aspek van u kind se ontwikkeling.

MAANDAG:
10:00 – Kinderkinetika
10:30 – Kinderkinetika
11:00 – Kinderkinetika
11:30 – Kinderkinetika
12:00 – Kinderkinetika

DINSDAG:
10:00 – Zeelie – Weelie
11:00 – Playball
11:30 – Pottery

WOENSDAG:
10:30 – Judo

DONDERDAG:

11:00 – Rugga Kids
14:00 – Lavinteen

VRYDAG:
11:00 – Dance Mouse

Die buitemuurse aktiwiteite word aangebied tydens buitespeltyd in die oggende.