Home   Nood Nommers

Nood Nommers

Saamgestel deur ARPA (Arcon Park Residents Association) ~

—————————————-

SAPS SECTOR 3:   071 675 7276   /   071 675 7277
Arcon Park is deel van sektor 3
2 x SAPS voertuie op 2 x 12 ure skofte per dag (24/7)

—————————————-


U&S ARMED RESPONSE COMPANY:  
016 422 0760
APRA Lede betaal U&S om ons deel van Arcon Park te patroleer 24 uur per dag en
is beskikbaar telefonies 24/7.  Hulle verskaf aan ons 2 x 12 ure skofte per dag

—————————————-

APRA (Arcon Park Residents Association):  079 226 4530 … 24 hours
Alleenlik ARPA lede mag van hierdie nommer gebruik maak.  Indien u
skakel, verskaf asseblief u naam, huis nommer, straat adres en enige verdere
besonderhede wat van lang mag wees. 

Facebook – http://www.facebook.com/ArconPark